21collagen orizontal

Politică de confidențialitate

Acest document numit politică de confidențialitate („Politica de confidențialitate„) este destinat să vă ajute să înțelegeți informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați site-ul replique.ro (denumit „Site-ul”), indiferent dacă sunteți sau nu sunteți înregistrat și descrie modul în care folosim aceste informații.

Dacă este cazul, această politică de confidențialitate descrie și modul în care procesăm informațiile pe care ni le furnizați sau le colectăm în legătură cu dumneavoastră atunci când vizitați magazinele noastre gestionate direct de noi („Magazine”) sau în contextul oricăror alte contacte pe care le puteți avea cu noi. Această politică este complementară oricăror altor informații furnizate în alte circumstanțe.

Acest Site este un site cu o audiență generală; totuși serviciile noastre sunt destinate persoanelor cu vârsta de 16 ani sau mai mult. Nu solicităm, nu colectăm, nu folosim și nu dezvăluim datele personale furnizate de o persoană sub vârsta de 16 ani atât online, cât și Magazinelor noastre. În cazul în care aflăm că am colectat date personale de la un copil, vom șterge aceste informații.

Dacă aveți sub 16 ani, vă rugăm să nu vă înregistrați sau să continuați cu achiziția online și să întrebați un adult (unul dintre părinții dvs. sau tutorele dvs. legal) pentru a continua procedurile necesare.

Cine suntem noi?
S.C. „Amaryne Biolabs” SRL este o societate cu răspundere limitată, înființată în mod corespunzător și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social situat în Sediul social: mun. Bucuresti, Sectorul 1, Strada BERZEI nr.20, MANSARDA , înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/22731/2023 , cod fiscal RO49199764.

Acest document vă oferă informații importante despre următoarele:

 1. OPERATORUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 2. STOCAREA DATELOR CU CARATER PERSONAL
 3. CINE ARE ACCES LA DATELE CU CARATER PERSONAL
 4. CARE ESTE TEMEIUL LEGAL PENTRU PRELUCRARE
 5. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ŞI EXERCITAREA LOR
 6. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 7. DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE
 8. CUM UTILIZĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL
 9. SECURITATEA ŞI CONFIDENŢIALITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 10. DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE LA O AUTORITATE DE SUPRAVEGHERE
 11. ACTUALIZAREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

 

Vizitând Site-ul nostru, utilizând serviciile sale sau, altfel interacționând cu noi, prin punctele noastre de vânzare, buletine informative și / sau site-uri web, recunoașteți că ați citit și înțeles această Politică de confidențialitate și sunteți de acord că putem colecta, utiliza, transmite și dezvălui datele cu caracter personal pe care le colectăm prin intermediul site-urilor si Magazinelor, în conformitate cu această Politică de confidențialitate. Dacă nu v-ați înregistrat deja, vă putem solicita să vă înscrieți dacă considerăm că este adecvat să vă protejați drepturile sau dacă acest lucru este impus de legile aplicabile. Dacă nu sunteți de acord cu termenii acestei Politici de confidențialitate, vă rugăm să nu accesați acest Site, să nu vă creați un cont și să nu utilizați sau să trimiteți date personale pe acest Site sau să nu vă înscrieți atunci când această opțiune vă este oferită în conformitate cu legile aplicabile.

1. OPERATORUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

S.C. „Amaryne Biolabs” SRL este operatorul datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți și răspunde de datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor (denumită în mod colectiv „Amaryne Biolabs”, „noi”, „nouă” sau „noastre” în această Politică de confidențialitate).

Detaliile noastre de contact sunt:
S.C. „Amaryne Biolabs” SRL
București, Sectorul 1, Strada BERZEI nr.20, MANSARDA
E-mail: hello@21collagen.ro

2. STOCAREA DATELOR CU CARATER PERSONAL

Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt stocate pe serverele Amaryne Biolabs / 21collagen.ro .

3. CINE ARE ACCES LA DATELE CU CARATER PERSONAL

Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing în afara companiei Amaryne Biolabs / 21collagen.ro . Datele transmise unor terți sunt utilizate numai pentru a vă oferi serviciile noastre. Veți găsi categoriile de terți în cadrul fiecărui proces specific de mai jos.

Parte din datele colectate le vom transfera către o terță parte pentru:

 1. EXPEDIEREA  COMENZILOR către dumneavoastră – în acest caz transferăm datele dumneavoastră de contact către firmele de curierat DPD, SAMEDAY care livrează comenzile și încasează contravaloarea lor în numele nostru;
 2. EXPEDIEREA DE MESAJE PUBLICITARE – pentru a le transmite în mod eficient, folosim serviciile platformei de e-mail marketing Mailchimp – The Rocket Science Group LLC, cu sediul în Atlanta, Georgia, SUA. Mailchimp este certificat EU-US Privacy Shield şi respectă normele Regulamentului UE 679/2016.

Acești terți și-au asumat angajamentul contractual de a oferi garanții adecvate pentru datele dvs. personale, ceea ce înseamnă că acestea vor fi protejate în conformitate cu cerințele legale ale Uniunii Europene.

4. CARE ESTE TEMEIUL LEGAL PENTRU PRELUCRARE

În funcție de scopul pentru care sunt utilizate datele, fundamental legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră poate fi:

 1. Consimțământul dumneavoastră;
 2. Interesul nostru legitim, care ar putea fi:
  • Îmbunătățirea produselor și serviciilor noastre: mai exact, interesele noastre de afaceri pentru a ne ajuta să înțelegem mai bine nevoile și așteptările dumneavoastră și, prin urmare, să ne îmbunătățim serviciile, site-urile / aplicațiile / dispozitivele, produsele și mărcile pentru beneficiul consumatorilor noștri;
  • Prevenirea fraudei: pentru a ne asigura că plata este completă și fără comiterea unor fraude;
  • Securizarea instrumentelor noastre: păstrarea în siguranță a instrumentelor utilizate de dumneavoastră (site-urile / aplicațiile / dispozitivele noastre) și asigurarea faptului că funcționează corect și că se îmbunătățesc continuu.
 3. Îndeplinirea unui contract: mai exact pentru a efectua serviciile pe care le solicitați de la noi;
 4. Motive legale în care prelucrarea de date este cerută de lege.

Pentru fiecare prelucrare specifică a datelor cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră, vă vom informa dacă furnizarea datelor cu caracter personal este impusă de reglementări sau dacă este necesară pentru a încheia un contract, dacă este obligatoriu să ne furnizați datele cu caracter personal și care sunt posibilele consecințe în cazul în care refuzați.

5. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ SI EXERCITAREA LOR

Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea Amaryne Biolabs că prelucrăm sau nu datele dvs., iar dacă da, să vă oferim acces la aceste date precum și informații despre cum sunt prelucrate.

Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea Amaryne Biolabs / 21collagen.ro că prelucrăm sau nu datele dvs., iar dacă da, să vă oferim acces la aceste date precum și informații despre cum sunt prelucrate.

Dreptul la rectificare înseamnă că aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete. Dacă aveți un cont 21collagen.ro, puteți să vă editați datele cu caracter personal din contul dumneavoastră.

Dreptul la ștergerea datelor înseamnă că aveți dreptul de a obține oricând ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate de Amaryne Biolabs, în oricare din următoarele situații: datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării; datele au fost prelucrate ilegal; datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale sau colectarea s-a făcut în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

Cu toate acestea datele dvs. vor fi păstrate pentru finalizarea următoarelor situații:

 • aveți o solicitare nerezolvată la Serviciul Clienți;
 • aveți o comandă deschisă care nu a fost încă expediată sau a fost parțial expediată;
 • aveți o datorie neplătită la Amaryne Biolabs, indiferent de metoda de plată;
 • dacă ați efectuat o achiziție, vă vom păstra datele cu caracter personal în legătură cu tranzacția dumneavoastră conform legislației de contabilitate.

Dreptul la restricționarea prelucrării înseamnă că aveți dreptul să obțineți restricționarea prelucrării în următoarele situații:

 • dacă contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite Amaryne Biolabs să verifice exactitatea datelor;
 • dacă prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • dacă v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Amaryne Biolabs prevalează asupra celor ale dvs.;
 • dacă Amaryne Biolabs nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar acestea sunt necesare pentru a vă apăra drepturile în instanță.

Dreptul la portabilitate se referă la faptul că aveți dreptul să obțineți datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator.

Dreptul la opoziție înseamnă că aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal bazate pe interesul legitim al Amaryne Biolabs. Amaryne Biolabs nu va continua să prelucreze datele cu caracter personal decât dacă putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor și drepturilor dumneavoastră sau dacă prelucrarea se realizează în baza unor proceduri judiciare.

Dreptul de a refuza procesul decizional automatizat înseamnă că aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, dacă nu v-ați exprimat consimțământul explicit în acest sens sau dacă prelucrarea automată nu este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract.

Dreptul dumneavoastră de a vă opune marketingului direct:

 • Aveți dreptul să vă opuneți marketingului direct, inclusiv analizei profilului în scopuri de marketing direct.
 • Vă puteți dezabona de la marketingul direct urmând instrucțiunile din fiecare e-mail de marketing sau printr-o scrisoare transmisă prin oricare din modalitățile de contact menționate în cuprinsul prezentei.

Cum vă puteți exercita drepturile?

Acordăm o importanță deosebită protecției datelor cu caracter personal și, personalul nostru vă stă la dispoziție întotdeauna la adresa hello@21collagen.ro

6. PRELUCRAREA DATELOR CU CARATER PERSONAL

 • „Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • „Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 • „Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

Când folosim noțiunea de „date cu caracter personal” în cuprinsul acestei politici de confidențialitate, ne referim la orice informații care ne permit să vă identificăm pe dumneavoastră sau pe o terță parte ale cărei date personale ni le furnizați, direct sau indirect, incluzând orice informație care se referă la achiziționarea de bunuri sau servicii; sau la acele informații pe care ați ales să ni le comunicați sau să le împărtășiți cu noi sau cu terțe părți, în timp ce utilizați Site-ul web sau Magazinele noastre.

Vom prelucra datele personale în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 „Regulamentul GDPR” și cu legislația din România. Ne rezervăm dreptul de a efectua procesarea suplimentară conform legii în cadrul unei investigații penale sau al unei alte investigații sau proceduri.

7. DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE

Sursa datelor

Colectăm date personale de la dvs. numai atunci când ne furnizați voluntar aceste informații, cum ar fi:

 • Site-ul 21collagen.ro: atunci când plasați o comandă prin Site, în calitate de Client; când înregistrați un cont sau modificați contul; când creați o listă de produse dorite; când participați la un concurs, la o tombolă sau la o promoție; când căutați informații pe Site; când ne contactați cu un comentariu sau cu o întrebare; când vă înscrieți pentru a primi newsletter;
 • Magazinele noastre: atunci când completați formularul pentru emiterea cardului de fidelitate, în timpul discuțiilor neoficiale când vizitați buticurile sau punctele de vânzare, când participați la un concurs, la o tombolă sau la o promoție în cadrul magazinelor; când achiziționați mărfuri; Evenimente: când participați la evenimentele noastre, anchete și cercetări de piață și alte promoții, de asemenea, online (de exemplu, acțiuni pe care le desfășurăm pe rețele sociale terțe, cum ar fi Facebook);
 • Serviciile noastre pentru clienți: atunci când solicitați asistență, servicii speciale sau servicii înainte sau după vânzare;
 • E-mail, text și alte mesaje electronice: atunci când comunicăm între dvs. și noi;

Dacă ne furnizați informații cu caracter personal ale unor terțe părți (de ex. Membrii familiei, alți terți), trebuie să vă asigurați că aceste terțe părți sunt informate și sunteți autorizați cu privire la utilizarea datelor lor, așa cum este descris în această Politică de confidențialitate.

Tipuri de date

Este posibil să colectăm și să folosim diferite tipuri de date personale în funcție de scopul pe care îl avem, după cum este descris mai jos:

 1. datele personale, cum ar fi numele, prenumele, sexul, vârsta / data nașterii, țara de origine și alte detalii personale (tip păr și ten etc.), astfel cum este permis de legislația aplicabilă;
 2. datele de contact, cum ar fi adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul mobil și alte date de contact, conform legislației aplicabile;
 3. detalii de plată, cum ar fi instrumentul de plată (card de credit, card de debit)
 4. informațiile referitoare la vânzări, cum ar fi produsele sau serviciile furnizate, locația de cumpărare, codurile produselor, suma, totalul vânzărilor, reclamațiile, returnările, rambursările și alte informații legate de vânzări, conform legislației aplicabile;
 5. obiceiuri și profiluri, cum ar fi datele privind achizițiile dvs. (istoricul achizițiilor, inclusiv Magazinul în care are loc vânzarea, tipul, cantitatea și prețul produselor achiziționate de dvs.), informații referitoare la activitățile de gestionare a relațiilor cu clienții, obiceiuri de cumpărare și preferințe (lista de dorințe, categoriile preferate de produse, cum ați aflat despre mărcile noastre, notele privind calitatea produselor achiziționate, obiceiuri sau nevoi speciale declarate de dvs.), alte informații (informații legate de slujbă, educație, hobby-uri și activități de stil de viață), conform legilor aplicabile;

8. CUM UTILIZĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Datele personale pot fi utilizate în următoarele scopuri, în funcție de circumstanțele specifice în care interacționați cu noi.

Când utilizați Site-ul nostru

Atunci când utilizați Site-ul nostru pentru a căuta produsele și serviciile noastre și pentru a vizualiza informațiile pe care le punem la dispoziție, un număr de cookie-uri sunt utilizate de noi și de terțe părți pentru a permite funcționarea site-ului, pentru a colecta informații utile despre vizitatori și pentru a vă ajuta sa aveți o cat mai buna experiență de utilizator.

Unele dintre cookie-urile pe care le folosim sunt strict necesare pentru ca site-ul nostru să funcționeze și nu vă cerem consimțământul de a le plasa pe dispozitivul dvs. Pe lângă cookie-urile pe care noi le folosim, diverse terțe părți plasează și altele pe dispozitiv, cu consimțământul dvs.

Când trimiteți o solicitare prin intermediul Site-ului nostru

Când trimiteți o solicitare prin intermediul Site-ului nostru, în funcție de informațiile care sunt de interes pentru dumneavoastră, este posibil să avem nevoie de următoarele informații: numele si prenumele dvs., numărul de telefon de contact, adresa de e-mail, adresa poștală, sex și vârsta.

Utilizăm aceste informații pentru a răspunde întrebării dvs., inclusiv pentru a vă furniza informațiile solicitate despre produsele și serviciile noastre. Putem, de asemenea, să vă trimitem mai multe e-mail-uri după ce ați făcut o solicitare pentru a vă satisface interesul și pentru a ne asigura că am răspuns la întrebarea dumneavoastră. Vom face acest lucru pe baza interesului nostru legitim de a furniza informații exacte înainte de vânzare.

Nu folosim informațiile furnizate de dvs. pentru a lua decizii automate care ar putea să vă afecteze.

Când achiziționați un produs de pe Site-ul nostru

Când cumpărați produse de la noi online, vă solicităm informații de contact cum ar fi: numele și prenumele dumneavoastră, adresa, numărul de telefon de contact, adresa de e-mail și informații despre cardul de credit (atunci când comanda este achitată prin plata online). De asemenea, înregistrăm adresa IP (Internet Protocol), care este adresa dispozitivului dvs. pe Internet.

Utilizăm aceste informații pentru a vă gestiona achizițiile online pe 21Collagen.ro, pentru a procesa comanda dvs. și pentru a vă expedia produsele dvs. Vă vom trimite prin e-mail o confirmare de comandă precum și o confirmare de expediere a produselor și, dacă este cazul, vom utiliza numărul dvs. de telefon pentru a vă contacta în legătură cu achiziția dvs. De asemenea, vă vom folosi datele pentru a trata reclamațiile și garanțiile pentru produse. Folosim datele cu caracter personal pentru a vă identifica și a vă confirma vârsta legală pentru cumpărături online și pentru a confirma adresa dumneavoastră partenerilor externi.

Solicităm aceste informații pentru a procesa plata, pentru a vă livra produsele și pentru a îndeplini contractul încheiat cu dvs. Vă înregistram adresa IP pentru a demonstra că vânzarea a fost taxată corect, obligație pe care o avem conform prevederilor legale.

Datele dumneavoastră cu caracter personal transmise unor terți sunt folosite numai pentru a vă oferi serviciile menționate mai sus, pentru operațiuni efectuate de furnizorii de servicii de depozitare și de distribuție în legătură cu livrarea comenzii dumneavoastră, pentru procesarea plăților de către furnizorii de servicii de procesare a plăților.

Nu folosim informațiile furnizate de dvs. pentru a lua decizii automate care ar putea să vă afecteze.

Când vă înscrieți pentru a primi newsletter noastre

Vă puteți înscrie la newsletter prin următoarele modalități:

 • Din pagina a Site-ului, completând adresa de e-mail în formularul destinat;
 • Atunci când înregistrați un cont nou;
 • În pagina de check out la finalizarea comenzii.

Vom cere consimțământul dvs. pentru a vă utiliza aceste date în vederea expedierii prin e-mail a buletinului informativ care conține informații despre produsele noastre și alte informații despre care considerăm că ar putea fi de interes pentru dvs.

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, urmând instrucțiunile din fiecare buletin informativ, și vom înceta imediat să vă trimitem aceste informări.

În vederea expedierii newsletterelor, numele și adresa dvs. de e-mail sunt transferate către o terță parte. Astfel, pentru a le transmite în mod eficient, folosim serviciile platformei de e-mail marketing Mailchimp – The Rocket Science Group LLC, cu sediul în Atlanta, Georgia, SUA. Mailchimp este certificat EU-US Privacy Shield și respectă normele Regulamentului UE 679/2016 și și-a asumat angajamentul contractual de a oferi garanții adecvate pentru datele dvs. personale, ceea ce înseamnă că acestea vor fi protejate în conformitate cu cerințele legale ale Uniunii Europene.

Nu folosim informațiile furnizate de dvs. pentru a lua decizii automate care ar putea să vă afecteze.

Când vă creați un Cont de client

Când vă creați un Cont de client, vă solicităm următoarele categorii de date cu caracter personal: numele și prenumele, adresa de e-mail și parola.

Vom prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal dacă efectuați o achiziție:

 • istoricul comenzilor;
 • informații de livrare (adresa poștală și telefon de contact);
 • istoricul plăților.

Vom prelucra, de asemenea, următoarele categorii de date cu caracter personal legate de cookie-urile dumneavoastră:

 • istoricul click-urilor;
 • navigarea și istoricul navigării.

Vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă crea și a gestiona contul 21 Collagen și pentru a vă oferi o experiență personalizată și relevantă pe site-ul 21collagen.ro

Vă vom înregistra și gestiona avantajele oferite în Contul de Client, vă vom trimite informații cu privire la recompensele dumneavoastră cum ar fi reduceri, sfaturi, surprize și evenimente.

Vă vom oferi istoricul comenzilor și detaliile despre comenzile dumneavoastră și vă vom permite să vă gestionați setările contului. De asemenea, vă vom oferi modalități simple de a vă corecta și actualiza informațiile, cum ar fi detaliile de contact și informațiile de plată.

Dacă nu ați renunțat la marketingul direct, vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă trimite oferte de marketing, sondaje de informații și invitații prin e-mail-uri, mesaje text, apeluri telefonice și materiale poștale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru contul dumneavoastră se bazează pe consimțământul dumneavoastră acordat la crearea contului 21 Collagen.

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă furniza informații relevante despre produse se bazează pe interesul nostru legitim.

Aveți dreptul să vă închideți contul în orice moment. Dacă alegeți să faceți acest lucru, contul dumneavoastră va înceta să existe și veți fi considerat inactiv.

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în baza interesului legitim al Amaryne Biolabs contactând hello@21collagen.ro. Contul dumneavoastră va fi apoi șters și nu vă vom putea oferi serviciile noastre.

Marketing direct

În baza consimțământului acordat de dvs. vom prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • informații de contact, cum ar fi numele, adresa de e-mail, numărul de telefon și codul poștal;
 • produse și oferte pe care ați făcut click.

Dacă aveți un cont 21 Collagen vă vom prelucra și datele cu caracter personal transmise în legătură cu contul dvs., cum ar fi: nume; adresă; istoricul comenzilor; cum ați navigat și pe ce ați făcut click pe site.

Folosim datele cu caracter personal pentru a vă trimite oferte de marketing, sondaje privind informațiile și invitații prin e-mail, mesaje text, apeluri telefonice și comunicări prin poștă.

Pentru a vă optimiza experiența cu Amaryne Biolabs, vă vom oferi informații relevante, recomandări de produse și vă vom trimite oferte personalizate, invitații la concursuri, tombole sau promoții și alte avantaje pentru clienții înregistrați. Toate aceste servicii excelente se bazează pe comenzile anterioare, pe articolele pe care ați făcut click și pe informațiile pe care le-ați trimis.

Datele transmise unor terți sunt utilizate numai pentru a vă furniza serviciile menționate mai sus, iar cele transmise agențiilor media și furnizorilor tehnici vizează distribuirea marketingului direct fizic și digital.

Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimțământul dumneavoastră atunci când sunteți de acord cu marketingul direct.

Aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Când faceți acest lucru, Amaryne Biolabs / 21collagen.ro va înceta să vă mai trimite alte oferte de marketing direct sau informații pe baza consimțământului dumneavoastră.

Vă puteți dezabona de la marketingul direct urmând instrucțiunile din fiecare mesaj de marketing.

Durata de păstrare a datelor dvs. cu caracter personal

Vom stoca informațiile dvs. atât timp cât ni se cere prin lege. Dacă nu există nicio cerință legală, le vom stoca doar atât timp cât este necesar.

9. SECURITATEA ŞI CONFIDENŢIALITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Am implementat măsuri adecvate menite să securizeze datele dvs. personale de la pierderi accidentale și care să împiedice accesul, utilizarea, modificarea și dezvăluirea neautorizată. De exemplu, atunci când furnizați informații despre o comandă, folosim tehnologia Secure Socket Layer (SSL), un instrument de criptare care oferă securitate în timp ce transmite aceste informații pe Internet. De asemenea, folosim protecție firewall, controlul parolei și alte garanții tehnologice și procedurale pentru întreținerea acestui Site. Deși am implementat măsurile de securitate de mai sus pentru acest Site, trebuie să știți că securitatea in proporție de 100% nu este posibilă. Prin urmare, furnizarea datelor dvs. personale este efectuată pe propria răspundere și, în cea mai mare măsură permisă de legea aplicabilă, astfel încât nu vom avea nicio responsabilitate ca urmare a divulgării informațiilor dvs. personale din cauza unor erori, omisiuni sau fapte neautorizate ale terților în timpul sau după transmiterea acestora către noi. Vă recomandăm să actualizați periodic software-ul pentru protejarea transmisiei de date prin rețele (de exemplu, un software antivirus) și să vă asigurați că furnizorul de servicii de comunicații electronice a adoptat mijloace adecvate pentru securitatea transmisiei de date prin intermediul rețelelor (de exemplu firewall-uri și filtre de spam); (ii) să păstrați confidențialitatea și să nu dezvăluiți altcuiva numele de utilizator și parola pentru a accesa contul dvs.; (iii) să vă schimbați parola periodic și (iv) să nu folosiți aceeași parolă pentru toate conturile dumneavoastră.

În cazul puțin probabil în care constatăm că securitatea informațiilor dvs. personale aflate în posesia sau controlul nostru a fost sau ar putea fi compromisă, vă vom notifica despre această situație, conform legii aplicabile, folosind oricare dintre metodele descrise în aceasta (furnizându-ne e-mail-ul, sunteți de acord să primiți o astfel de notificare în formă electronică prin intermediul acestei adrese de e-mail).

10. DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE LA O AUTORITATE DE SUPRAVEGHERE

Dacă sunteți de părere că Amaryne Biolabs vă prelucrează datele cu caracter personal într-un mod incorect și aveți o plângere cu privire la utilizarea de către noi a datelor dvs., am prefera să ne contactați direct în primă instanță, astfel încât să putem aborda reclamația.

De asemenea, aveți dreptul să adresați o plângere unei autorități de supraveghere.

11. ACTUALIZAREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Revizuim regulat și, dacă este cazul, actualizăm periodic această politică de confidențialitate și când serviciile noastre și utilizarea datelor personale evoluează. Dacă vrem să folosim datele dvs. personale într-un mod pe care nu l-am identificat anterior, vă vom contacta pentru a vă oferi informații despre acest lucru și, dacă este necesar, pentru a vă solicita acordul.

Vom actualiza numărul versiunii și data acestui document de fiecare dată când acesta este modificat.

Aplicabil din data de 03.03.2020

Inrediente activein 30 mlVNR* (30 ml)
Acid Hialuronic30 mg 
Vitamina C90 mg113%
Tiamina1,1 mg100%
Riboflavina1,1 mg79%
Niacină16 mg100%
Vitamina B55 mg83%
Vitamina B61,5 mg107%
Acid folic400 mg200%
Vitamina B122,5 g100%
Biotină50 mg100%
Zinc2 mg20%
Cupru0,5 mg50%
Peptide de colagen10.000 mg 
Extract de fructe de Pepene galben / din care SOD**

30 mg

300IU

 
Extract de Acerola50 mg 
L-lizină50 mg 
Extract de Guarana10 mg 
Extract de Salvie10 mg 
Extract de Papaya10 mg 
Extract de Turmeric10 mg 
Extract de Strugurii-ursului5 mg 
Extract de seminte din Struguri5 mg 
* VNR = Valori de referință pentru nutrienți (adulți).